Teletask Center

DEHN Blitzductor XTU

Blitzductor XTUToekomstgeörienteerde techniek en hogere beschikbaarheid van de installatie zijn belangrijke factoren voor meer efficiëntie. De innovatie van DEHN + SÖHNE is BLITZDUCTOR® XTU, de eerste afleider die zijn nominale spanning zelf aanpast.

BLITZDUCTOR® XTU is een gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider voor de beveiliging van informatica- en automatiseringstechniek, die zich door een nieuwe, revolutionaire techniek onderscheidt. Hij heeft geen vaste toegekende nominale spanning en kan dan ook voor alle spanningen in het bereik van 0 tot 180 V DC toegepast worden. Met zijn innovatieve actiVsense technologie herkent hij automatisch de aangesloten signaalspanning en stelt hij zijn beveiligingsfunctie daarop in. Daartoe past hij zijn beveiligingsniveau continu aan de op dat moment ingestelde signaalspanning aan en is hij dan ook geschikt voor alle toepassingen die met wisselende spanningen functioneren.

Planning en stockbeheer worden door BLITZDUCTOR® XTU merkelijk vereenvoudigd. Zelfs als bij het ontwerp nog niet gekend is welke spanningen bij de signaaloverdracht zullen gebruikt worden, kan, in tegenstelling tot vroeger, met BLITZDUCTOR® XTU met actiVsense technologie reeds in de ontwerpfase een concreet beveiligingstoestel gespecificeerd worden. Daardoor worden in de uitvoeringsfase van het project de belevering en het voorraadbeheer vereenvoudigd. Ook bij installatie achteraf van overspanningsbeveiligingen in bestaande installaties of bij vervanging van bestaande beveiligingen is de BLITZDUCTOR® XTU van groot nut, omdat het dikwijls niet duidelijk is welke nominale spanningen gebruikt moeten worden. Bij toepassing van BLITZDUCTOR® XTU met actiVsense technologie is dat geen probleem.

BLITZDUCTOR® XTU is een deelbare afleider. Hij bestaat uit de BXTU-module, die alle componenten voor de overspanningsbeveiliging bevat en het BXT-basisdeel voor montage op DINrail.

In geval van storingen bij om het even welke signaalspanning, heeft BLITZDUCTOR® XTU altijd een aangepaste, minimale restspanning en biedt aldus een maximale beveiliging aan de aangesloten toestellen en systemen.

Het basisdeel is voorzien van aansluitklemmen voor 2 dubbele geleiders en de aardgeleider. Een onderbrekingsvrij schakelcontact laat toe de beveiligingsmodule in te steken en te verwijderen zonder de werking van de installatie te beïnvloeden. BLITZDUCTOR® XTU beschikt eveneens over de gebrevetteerde LifeCheck® bewaking, die toelaat de afleider tijdens normaal bedrijf in ingeschakelde stand te testen. De bewaking herkent eveneens door overbelasting reeds beschadigde afleiders. De beschikbaarheid van de te beveiligen installatie wordt verhoogd.

DEHN + SÖHNE biedt innovatieve producten voor de beveiliging bij bliksem en overspanningen, klantgerichte beveiligingsconcepten en engineerings- entestfaciliteiten in het stootstroomlaboratorium van de onderneming.