Teletask Center

DEHN beveiligt PV installaties

Doetreffende beveiliging van fotovoltaïsche (PV) installaties tegen overspanningen

Gezien de aanhoudende groei van het energieverbruik, zowel in de geïndustrialiseerde landen als in Azië, mag verwacht worden dat regeneratieve energieën in de toekomst een immense groei zullen kennen, niet in het minst dankzij hun duurzaamheid. De productie van elektrische energie door middel van fotovoltaïsche (PV) systemen neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in. Het is dan ook van cruciaal belang dat dergelijke installaties doeltreffend beveiligd worden tegen blikseminslag en overspanningen. Hoe kan men op betrouwbare wijze zonne-energie genereren als de DC/AC wisselrichter, de belangrijkste component van een fotovoltaïsche installatie, bedreigd wordt door atmosferische overspanningen?

DEHNguard® M YPV SCI is de naam van de nieuwste beveiligingsmodule van DEHN+SÖHNE, de specialist inzake beveiliging tegen bliksem en overspanningen. Ontworpen op basis van tientallen jaren ervaring, belichaamt deze afleider de vooruitgang in het domein van de veiligheid van de PV-apparatuur en van de ganse installatie. De door DEHN+SÖHNE ontworpen en beproefde techniek van de Y-schakeling van de beveiligingen en van de gecombineerde scheidings- en kortsluitcomponent met Thermo-Dynamic-Control, werd aangevuld met een smeltveiligheid, die het mogelijk maakt de beveiligingsmodule in alle veiligheid, stroomloos, te vervangen in geval van overbelasting van de afleider. De aldus ontstane synergie tussen deze verschillende technologieën verkleint het risico van beschadiging van de beveiligingscomponenten door defecten in de installatie of in de isolatie van de PV kringen, vermindert duidelijk het gevaar van ontvlamming van een overbelaste afleider en plaatst de overbelaste afleider in een elektrisch veilige toestand, zonder de bedrijfstoestand van de PV installatie te beïnvloeden.

DEHNguard®M YPV SCI - de waarborg voor veiligheid en beschikbaarheid van de PV installatie bij overspanningen.