Teletask Center

Halogeenvrije wandkanalen PK

PK 90X55 D HF

PK 110X70 D HF

Dankzij hun specifieke chemische samenstelling ontwikkelen halogeenvrije kabelkanalen van KOPOS in geval van brand minder schadelijke gassen en rook. Hierdoor kan persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum beperkt worden. Daarom worden halogeenvrije wandgoten vereist in installaties in publieke gebouwen zoals hospitalen, scholen, musea, dienstencentra, ...
Op die manier wordt, ingeval van brand, de evacuatie van aanwezige personen in het gebouw en de veiligheid van de hulpverleners gewaarborgd.

Halogenen zijn chemische stoffen die bij verbranding:
- Zeer giftige dampen verspreiden

Bij verbranding vallen de chemische verbindingen in halogeenhoudende materialen uit elkaar. Chloor en waterstof veranderen daardoor in het sterk corrosieve chloorwaterstof. Bij aanraking met vochtige lucht verandert dit chloorwaterstof in zoutzuur. Het inademen van dit agressieve gas veroorzaakt zware beschadiging aan onze luchtwegen.
- Bouwcomponenten en computersystemen aantasten

Bij vermenging met vochtige lucht worden zoutzuurgassen zeer elektrisch geleidend, wat kortsluitingen en onherstelbare beschadiging van elektronische apparatuur veroorzaakt. In extreme situaties kunnen zelfs betonconstructies worden aangetast met instortingsgevaar als gevolg.
- Mensenlevens kosten

Halogenen geven bij verbranding toxische verbrandingsgassen zoals koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) vrij. Deze gassen samen breken in korte tijd de aanwezige zuurstof (02) af, met mogelijke verstikking van de aanwezige mensen tot gevolg.

 Kenmerken van de halogeenvrije wandkanalen KOPOS:

• Materiaal ABS, kunststof dat geen halogenen bevat en vrij van lood is
• Temperatuurbereik van -5°C tot +60°C
• Gloeidraadtest 850°C, zelfdovend (binnen de 30 seconden)
• Slagvastheid 1J of IK 06
• Kleur wit RAL 9003
• CE label, conform aan de EU richtlijnen
• Conform NBN EN 50085