Teletask Center

Hoe uw woning beveiligen tegen bliksem?

Voor een correcte beveiliging tegen bliksem van uw woning en elektrische apparatuur zijn er 3 elementen van groot belang.

De (externe) beveiliging tegen de bliksem.
Externe bliksembeveiliging beschermt uw woning tegen een directe blikseminslag. Zij geleidt de bliksemstroom op een veilige manier naar aarde en minimaliseert het risico op brand.
Tip : installeer een uitwendige bliksembeveiliging. Zo wordt bliksem veilig afgeleid naar aarde.

De (interne) beveiliging tegen overspanningen.
Overspanningsbeveiliging wordt geplaatst in het elektrische verdeelbord en vermijdt het binnendringen van bliksem(deel)stromen in de te beveiligen installaties. Overspanningen treden evenwel niet enkel op bij een directe blikseminslag. Tot op 1,5 km van het inslagpunt kunnen overspanningen optreden en schade aanrichten in de elektrische installatie.
Tip : installeer een interne bliksembeveiliging. Het beveiligt tegen overspanningen veroorzaakt door indirecte blikseminslag, schakelhandelingen enz.... . Beperk u niet enkel tot een bescherming van de elektrische installatie, maar beveilig ook binnenkomende telefoonlijnen en TV-distributie.

De (fijn)beveiliging van elektrische apparatuur.
Deze laatste schakel in de beveiligingsketting beschermt uw elektrische apparatuur. Deze functioneert ook voor overspanningen die in uw woning zelf optreden (door inductie, schakelhandelingen,...).
Tip : Voorzie een fijnbeveiliging voor uw televisie, fax, telefoon en informatica-apparatuur. Dergelijke apparatuur is zeer gevoelig voor overspanningen. Opgepast : voor een correcte bescherming van uw deze apparatuur volstaat enkel een fijnbeveiliging niet. Deze laatste beschermt niet tegen overspanningen van directe of indirecte blikseminslag. Zij is enkel in staat de restenergie die nog door de eerste 2 stappen werd doorgelaten af te leiden.

Wat met het kijken naar TV gedurende een onweer?

In geval de woning volledig beveiligd is en de apparatuur is beschermd (vb. via TV protector) kan je zonder risico luisteren naar radio en kijken naar TV.

...telefoneren?

Is uw telefoon correct aangesloten met de potentiaalvereffening en beveiligd via FAX- of ISDN protector dan is er quasi geen risico wanneer er getelefoneerd wordt gedurende een onweder.

...een bad of douche nemen?

Het nemen van een douche of bad gedurende een onweder is gevaarlijk wanneer de metalen onderdelen niet correct verbonden zijn met de potentiaalvereffeningsrail.

...werken op de computer?

Computers zijn gevoelige apparatuur. Zij moeten beveiligd worden tegen overspanngen veroorzaakt door nabije inslag dmv speciale beveiligingsmodules. Wanneer uw woning volledig beveiligd is met externe en interne bliksembeveiliging mag je zonder risico werken op de computer of surfen op het internet.

 

Hoe beveilig ik mijn woning?