Teletask Center

Hoe zich beschermen in open lucht?

Observeer de lucht!

Talrijke wolken vormen een grijze massa die een onweer aankondigen. Een verstikkende temperatuur vergezeld van een hevige wind, donderslagen en warmte-bliksemschichten waarschuwen ons dat een onweer op komst is.

Hoe zich tegenover de bliksem gedragen in volle natuur?

In volle natuur loop je voornamelijk twee gevaren:
1. Wanneer je het hoogste punt in de omgeving vormt.
2. Wanneer de bliksem dichtbij inslaat en indirect inwerkt, d.w.z. wanneer de bliksemstroom vlug in alle richtingen naar de aarde afvloeit en een gevaarlijke kroon vormt.

Als de donder na tien seconden nog niet hoorbaar is, ben je goed af.
Het gevaar wordt wel reëel wanneer de donder hoorbaar is binnen minder dan vijf seconden na de bliksem. Met een snelheid van 300 000 km/s is het licht van de bliksem ongeveer 900 000 keer sneller dan het geluid, dat relatief traag is, aangezien het "slechts" ongeveer 330 m per seconde aflegt. Dat verklaart de vertraging van de donder op de bliksem. Dit fenomeen laat dus toe de ernst van het gevaar van een onweer in te schatten. Een bliksem, onmiddellijk gevolgd door een donderslag, betekent dat het onweer zeer dichtbij is en dus zeer gevaarlijk is!
Opgelet!

Welke veiligheid biedt een wagen?

Een wagen vormt een kooi van Faraday en beschermt de inzittenden doeltreffend tegen de bliksem.
Wanneer je voldoende tijd hebt vóór de komst van het onweer, neem de voorzorg de antennes (radio en telefoon) in te schuiven. Bij hevige regen en oorverdovende donderslagen is het raadzaam ergens te parkeren tot het onweer voorbij is. Een bliksemschicht kan je immers op de weg verblinden en de controle over het voertuig doen verliezen.
Ga in beide gevallen op de knieën zitten, ineengedoken, breng dan beide voeten zeer dicht bij elkaar en sla je armen om je benen.
Deze houding kan je leven redden!
Respecteer een veiligheidsafstand van minstens 5 mm tussen jou en alle metalen delen, zoals bijvoorbeeld een regenscherm, een fiets, een golfclub, ...

Welke veiligheid biedt een vliegtuig tijdens een onweer?

Wanneer de bliksem op een vliegtuig op de grond inslaat, gebeurt er in algemene regel niets, omdat de romp de passagiers beschermt volgens het principe van de kooi van Faraday. De turbulenties die met een onweer gepaard gaan zijn echter veel gevaarlijker dan de bliksem zelf. Dat is de reden waarom ervaren piloten er de voorkeur aan geven onweerfronten te ontwijken en op veilige afstand te blijven.

Welke veiligheid biedt een tent of een caravan?

Kampeer nooit in de nabijheid van elektriciteitspalen, aan de rand van een bos of onder een alleenstaande boom. Kamperen in een bos is daarentegen relatief veilig. Gebruik een isolerend tapijt. Raak de tentharingen niet aan tijdens het onweer. Caravans met metalen kader en kampeerauto's vormen, net als een wagen, een kooi van Faraday die een doeltreffende bescherming biedt.