Teletask Center

De nieuwe iSGUI V2.5

Sommigen hebben de voorbije week reeds iSGUI V2.5 op de Apple appstore of Google play ontdekt.

Sneller en intuïtiever

De iSGUI V2.5 is voorzien van autoconnect, zodat de applicatie bij opstart automatisch met de laatst gebruikte locatie verbinding maakt. Onmiddellijk krijgt de gebruiker een overzicht van zijn ruimtes. Voortaan moet dus geen functionaliteit meer gekozen worden om een ruimte te selecteren. Eenmaal een ruimte gekozen, kunnen alle functionaliteiten van die ruimte onmiddellijk bediend worden. Onderaan de pagina kan de gebruiker, naar analogie met de GUI+, filteren om slechts één functionaliteit te zien.

Favorieten

Veelvuldig gebruikte functies kan je voortaan als favoriet aanduiden. Alle favoriete functies (max. 20) worden verzameld en zijn onderaan het ruimteoverzicht onmiddellijk consulteerbaar. Een functie als favoriet toevoegen kan heel eenvoudig. Je hoeft enkel lang te drukken op de gewenste functie. Zodra een functie tot de favorieten behoort, wordt dit met een ster aangeduid. Om een favoriet te verwijderen volstaat het om even lang te drukken op deze favoriet.

Meerdere gelijktijdige connecties

De iSGUI kan op een oneindig aantal smartphones, tablets, Windows PC's of Mac PC's geïnstalleerd worden. Tot op heden stond het aantal gebruikers die via de iSGUI met de installatie gelijktijdig konden verbonden worden in evenredigheid met het aantal iSGUI licenties. Eén licentie voor één gebruiker. Ook dit wordt met de intro van de nieuwe iSGUI V2.5 gewijzigd. Tot maar liefst vijf gebruikers kunnen voortaan via één iSGUI licentie gelijktijdig via de iSGUI met een installatie verbonden worden. Voor zij die reeds over een iSGUI licentie beschikten, zal dit ook uitgebreid worden. Opgelet, deze vijf simultane verbindingen zullen pas beschikbaar zijn vanaf de volgende Prosoft versie.

Wens je deze nieuwe iSGUI ook op Mac of Windows PC te gebruiken, klik hier.