Teletask Center

Kantoorgebouw te Knokke

Nieuwe state of the art kantoorgebouw te Knokke

Onder leiding van de gerenommeerde architect Piet Bailyu werd te Knokke een nieuw kantoorcomplex gevestigd. Dit kantoorgebouw huisvest twee bedrijven, met name Flamand & Partners, een accountancy bureau en Germain Claeys nv, een verzekeringsmakelaar.

Bouwheer Rik Reubens ging voor beide bedrijven op zoek naar een domoticasysteem waarin alle technieken, inclusief toegangscontrole, vervat zitten en naadloos op elkaar worden afgestemd. Bovendien moest het systeem makkelijk en overzichtelijk te beheren zijn. Installateur David Verleye en TELETASK sloegen de handen in elkaar en losten alle verwachtingen in. Dit is meteen het eerste project in België waar de nieuwe Cardsoft ten volle wordt benut.

Iedere werknemer beschikt over een proximitykaart om het gebouw te betreden. Wanneer een werknemer zich 's morgens via de proximitylezer aanmeldt, zal ook de verlichting aan zijn of haar werkplek automatisch aangeschakeld worden. Ook 's avonds zal iedereen zijn of haar verlichting via proximitykaart uitschakelen. Daar waar meerdere personen aan één eiland werken, zal 's morgens de eerste aanmelding het licht aanschakelen en 's avonds de laatste het licht terug uitschakelen. Mocht iemand vergeten om het licht uit te schakelen, wordt hij of zij, samen met de personeelsverantwoordelijke, automatisch via mail verwittigd.

Ook doorheen het gebouw zijn op diverse locaties, zoals archief en serverlokaal, proximitylezers voorzien. Zo registreert men niet alleen wie die zone betreedt en wanneer, maar kan de toegang van bepaalde zones aan onbevoegden weerhouden worden.

Via de nieuwe PORTA applicatie bekijken de zaakvoerders ten allen tijde via smartphone of tablet de tijdstippen en locaties van iedere werknemer. Ook de personeelsverantwoordelijke kan via een GUI+ visualisatie bekijken wie is aangemeld. Ook de zaakvoerders beschikken op het kantoor over deze GUI+ visualisatie. Alleen kunnen zij naast het bekijken ook gebruikers manueel aan- en afmelden.

Tot slot ontvangt de personeelsverantwoordelijke iedere week een mail met een csv bestand in bijlage. Dit csv bestand is eenvoudig via een Excel te openen en bevat van iedere werknemer de tijdstippen waarop hij of zij die week de proximitykaart heeft gebruikt. Deze informatie wordt tevens gebruikt voor de loonberekening van iedere werknemer.

Dank aan Electro David Verleye en Elektro David Van de Velde voor deze prachtige realisatie, vakkundig plaatsing en programmatie.