Teletask Center

Kabeldraagsystemen voor de industrie

De producten uit deze rubriek dienen om bekabeling te dragen. Hoogspanningskabels en vermogenkabels. Backbones, grote datakabels of glasvezelkabels. Allen worden, netjes gestructureerd, gevoerd van hoofdverdeelposten tot onderstations en algemene laagspanningsborden of combinatiekasten.

Voor lange trajecten, een aanzienlijk gewicht aan kabels of een grote ondersteuningsafstand maakt u gebruik van de robuuste kabelladders van WIBE. Bij kortere trajecten en bij ondersteuningsafstanden kleiner dan 3 m komen de elegante kabelgoten of -banen van STAGO en van de flexibele draadgoten van PEMSA in aanmerking. Alle hoger vermelde stalen kabeldraagsystemen zijn verkrijgbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen tegen corrosie. U kan ze dus naargelang toepassen in alle omgevingen.

Als u opteert voor de kabelladders, kabelgoten of -banen vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester van MITA, is corrosie uitgesloten. Deze draagsystemen zijn eveneens ideaal in situaties waar wervelstromen gevreesd worden en waar frequent met water gewerkt wordt.

Indien u niet bovengronds kan werken raden wij de zwaar belastbare industriële vloerkanalen met wegneembare deksels van PUK aan.
Om kabels in de aarde te beschermen zijn de KOPOKAN beschermkanalen van KOPOS de beste oplossing. Weg met betonnen buizen.
Sleuven, al dan niet afgesloten met deksels, tot 210 mm diep kunnen eenvoudig gerealiseerd worden met de CABSYS kanalen in glasvezel versterkt polyester van MITA.