Teletask Center

Infoavond DEHN bliksembeveiliging - 21.09.17

Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Zowel in de woning als op kantoor wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van elektronische apparatuur. Dergelijke apparaten zijn gevoelig voor overspanningen afkomstig van bliksem of schakelhandelingen. Schade is niet alleen kostelijk, een langdurige uitval in een bedrijfsomgeving kan zelfs catastrofale gevolgen hebben. Met een correct opgebouwde beveiliging kan dit risico vermeden worden.

Tijdens deze info-avond informeren wij u over het fenomeen bliksem en maken we u wegwijs in de wereld van de beveiliging tegen de gevolgen van bliksem. De juiste keuze van de componenten in functie van de te beveiligen installatie wordt uitgebreid toegelicht evenals de correcte installatie er van. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt u aangeleerd hoe een degelijke beveiliging wordt opgebouwd.

Programma
• Oorzaken en gevolgen
• Normalisatie, bliksembeveiligingszoneconcept volgens NBN EN62305-4
• Beveiliging van sterkstroomnetten
• Beveiliging van telefonie, computernetwerken, TV-distributie, domoticasystemen, video/parlofonie, camerabewaking
• Installatieregels
• Praktische voorbeelden: beveiligen van telefonie, video/parlofonie
• Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche zonnepanelen.

Donderdag 21 september a.s. te Stagobel Electro Deinze. Ontvangst om 18u, aanvang om 18u30 - einde voorzien om 20u. Aansluitend wordt u tot een avondmaal uitgenodigd.
Deelname is kostenloos.

Graag uw deelname via deze inschrijfknop bevestigen. Per kerende post wordt u een bevestigingsbrief toegestuurd.